Förnybar energi kan minska EU:s behov av energiimport

Foto: sxc.hu

En ökning av förnybar energi kan lindra Europas beroende av import av fossila bränslen till volatila priser och skydda den från geopolitisk instabilitet, som den pågående Ukrainakrisen. Detta är enligt ett öppet brev som skickats till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy från tio föreningar för förnybar energi, bland annat EWEA. Organisationerna påpekar att EU:s beroende av importerad energi kostade 545 miljarder euro under 2012.

Europeiska kommissionens egna siffror visar effekterna av ett mer ambitiöst mål för förnybar energi år 2030. Ett mål på 30 procent skulle minska importbränslekostnaderna med 260 miljarder euro och minska gasimport med mer än tre gånger än kommissionens föreslagna mål på 27 procent. De tio föreningarna uppmanar Barroso och Van Rompuy att "undanröja de återstående hindren i Europas energisystem" för att fullt ut utnyttja potentialen i förnybar energi och för att "pressa fram mer ambitiösa politiska mål om förnybar energi, för att sätta Europa på rätt spår för att nå en hållbar och prisvärd energiförsörjning. "