Hopp för världens förnybara energi

Foto: ABB

I fjol stod förnybar energi för 44 procent av alla nyinvesteringar för elektricitet i världen, enligt en ny FN-rapport. Efter några deppiga år syns hoppingivande tecken för världens energiomställning.

I fjol investerades motsvarande 227 miljarder dollar i förnybar energi i världen, medan investeringarna i fossila bränslen ännu var större - 270 miljarder dollar, enligt den årliga rapporten från bland andra FN:s miljöorgan (Unep).

Men rapporten ser ljusa tecken från fjolåret. Om investeringar i fossila bränslen som ersatte äldre kraftverk räknas bort så var investeringarna i förnybar energi dubbelt så stora.

Visserligen föll investeringarna i förnybart i fjol med 14 procent. Men det berodde på att infrastruktur till solenergi blivit billigare och på osäkerheter i marknaden som drabbade även investeringar i fossila bränslen.

Också långsiktigt finns ljusningar, enligt rapporten. Efter finanskrisens härjningar såg fjolåret ett fördjupat engagemang i förnybar energi från stabila investerare som bland annat pensionsfonder och försäkrings- och fastighetsbolag.

I fjol lyckades dessutom fler företag i branschen för förnybar energi skrapa ihop mer egen finansiering på marknaden.

(TT)