Nästan inga vindkraftsinvesteringar första kvartalet

Svensk Vindenergi har tagit fram ny statistik och fått fram en prognos, som visade att under första kvartalet 2017 beställdes endast ett nytt vindkraftverk. Förklaringen, enligt dem, är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året och låg ersättningsnivå i elcertifikatsystemet.

– I april presenterade regeringen sin proposition om framtiden för elcertifikatsystemet, vilket ger branschen den långsiktighet som behövs. Nu förväntar vi oss att investeringarna tar ny fart så att vi kan fortsätta utbyggnaden mot ett helt förnybart elsystem, säger Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi.

Mattias Wondollek, ansvarig för elnät och marknad på Svensk Vindenergi lyfter också att det är viktigt att också påskynda och förenkla anslutning till elnäten och effektivisera tillståndsprocesserna.