Bixia ProWin bygger och förvaltar vindkraftverk tillsammans med kunderna

Foto: Bixia

Under 2012 sjösatte Bixia sitt butikskoncept som första elbolag i detaljhandeln. Butiksetableringen, som är riksomfattande, har fortsatt sedan dess och med butiken i Malmö har företaget totalt sex butiker. Butiksetableringen kan ses som ett paradigmskifte i branschen. Många företag i tjänstesektorn såsom försäkringsbolag, banker och elbolag har idag organiserat sina kundkontakter till kundtjänster och internet. Bixia har sedan länge haft som strategi att vara nära kunderna med många lokala kontor.

– Butikerna är en viktig strategisk satsning som gör att vi kommer närmare våra kunder och kan ge en bättre service. Nära är ett ledord för oss och jag är övertygad om att butikerna och vår lokala närvaro har bidragit till att vi lyckats öka vår kundnöjdhet och ligger nu en bra bit över branschgenomsnittet, säger Tom Istgren, vd på Bixia.

Mer förnybar el tillsammans med kunderna. Bixia satsar också långsiktigt på att bygga ut den förnybara elproduktionen tillsammans med sina kunder. Inom systerbolaget Bixia ProWin bygger och förvaltar man vindkraftverk tillsammans med kunderna där Bixia sedan köper överskottselen och säljer vidare.

– Det är en unik affärsmodell som vi själva har utvecklat. Vi ser en tydlig trend där allt fler vill ta ett eget klimatansvar och samtidigt bli sina egna producenter, en utveckling som vår affärsmodell möjliggör, säger Tom Istgren.