Stabila elpriser och en ökning av vindkraften

Elpriserna har under våren varit stabila med ett snittpris på 28,5 öre per kilowattimme, enligt Bixia. Delvis på grund av en mild och stundtals blöt vår med ett antal värmerekord och mer vindkraft än förra året. Men trots det har årets priser legat 37 procent högre än förra året, enligt elbolaget Bixias vårrapport.

Medeltemperaturen har legat över det normala hela våren, likaså har det kommit mer nederbörd än normalt i Norden, vilket gjort att tillrinningen i vattenmagasinen har varit god och den hydrologiska balansen har stärkts från ett underskott på minus 12 terawattimmar i mars till minus 6 terawattimmar i början av juni.

Hittills i år har vindkraftsproduktionen varit i snitt varit 26 procent högre än under samma period förra året.

– Det betyder att vindkraften har stått för nio procent av den totala elproduktionen hittills i år. Svensk Vindenergi prognostiserar att det kommer att byggas 74 nya vindkraftverk i landet under året och vi ser tydligt att vi börjar närma oss elcertifikatmålet på 28,4 terawattimmar fram till 2020, även om byggnadstakten har minskat, säger Matina Rosenberg, analytiker på Bixia.

Kärnkraftstillgängligheten har legat på i snitt 95 procent hittills i år vilket är det högsta sedan 2008.