Tre miljoner till testcenter för vindkraft i kallt klimat

Foto: Kent Larsson

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som Vinnova nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Som en del av regeringens miljöteknikstrategi satsar Vinnovafrån 2013 och framåt på utveckling av testbäddar inom miljöteknikområdet. Syftet är att skapa fler konkurrenskraftiga företag, hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Testbäddsutlysningen kompletterar Vinnovas övriga miljötekniksatsningar genom stöd till utveckling av testbäddar för svenska miljöteknikföretags behov av att testa och verifiera nya miljöinnovationer. Hittills har Vinnova vid två ansökningstillfällen fördelat totalt 41 miljoner kronor för perioden 2013-2015 . I den nu avslutade andra ansökningsomgången får 29 projekt dela på 32 miljoner kronor.

Bland annat får SWEREA MEFOS i Luleå tre miljoner till testcenter för vindkraft i kallt klimat.