Vindkraft skapar 250 nya jobbtillfällen

Vindkraften skapar en ny nisch för processindustrin. Det kan bli runt 250 heltidsjobb och mer i Dalarna, Gävleborg och Västmanland med drift- och underhåll av vindkraftverken. Det är realistiskt att räkna med 1000 nya vindkraftverk i Dalarna, Gävleborg och Västmanland framöver. Här är tillståndsprocesserna, som tar två till tre år, långt gångna. Förutom jobben med drift och underhåll tillkommer jobb med snöröjning och liknande åt andra småföretag. I dag är Jädraås med 66 vindkraftverk, som ligger i Falun och Ockelbo, Sveriges största vindkraftpark. Planerna är runt 1 000 verk. Triple Steelix startade 2004 på uppdrag av Vinnova, en statlig innovationsmyndighet som lyder under näringsdepartementet. Uppdraget är att utveckla företag och 2010 blev vindkraften ett spår.

För 2013 till 2014 är Triple Steelix budget 1,5 miljoner varav 700 000 kronor från Energimyndigheten, 300 000 kronor från Region Dalarna och lika mycket från Triple Steelix och 150 000 från Falu kommun Företag som ingår är bland andra Bergkvists mekaniska i Borlänge.