Nästan dubbelt upp för Arise

Foto: Arise

Hösten är här och med den högre elproduktion i våra vindkraftverk, skriver Arise.Bättre vindar än normalt resulterade i en elproduktion om cirka 65 700 megawattimmar vilket är nästan dubbelt så mycket jämfört med föregående år då utfallet för samma månad var cirka 29 700 megawattimmar.