Vindkraftsbolag vill bygga ute till havs

Foto: sxc

Två olika vindkraftsbolag vill bygga en provanläggning till havs utanför Karleby och söker statsstöd för ändamålet. Företagen är Innopower och Mervento. Dessutom är företaget Suomen Merituuli intresserat av Sideby, skriver svenska.yle.fi.

Sammanlagt sex olika företag vill projektera nio anläggningar på olika håll i landet. Målet är att få fram den bästa experimentanläggningen för vindkraft ute till havs. Staten har reserverat 20 miljoner euro i stödpengar och med pengarna täcks de extra kostnader som uppstår för byggande till havs och kostnader för elkablar till vindkraftverken.

Senare i höst klarnar det vilka företag och vilka projekt som går vidare till ansökningsprocessens andra skede.