Vattenfall bygger vindkraftverk i Storbritannien

Foto: Hans Blomberg

Vattenfall har beslutat att bygga två nya vindkraftsparker i Storbritannien. Investeringen uppgår till cirka 460 miljoner pund, motsvarande 4,7 miljarder svenska kronor, och innebär att 162 000 brittiska hushåll förses med förnybar el.

- Då den brittiska regeringen ser utbyggnaden av landbaserad vindkraft som en viktig del av den ekonomiska tillväxten och stöttar utvecklingen så är den brittiska marknaden gynnsam för oss, säger Peter Smink, chef för Vattenfalls affärsdivision Sustainable Energy Projects i ett pressmeddelande.

Den största vindkraftparken blir Pen y Cymoedd, som kommer att byggas i södra Wales, nära huvudorterna Neath Port Talbot och Rhondda Cynon Taf. Parken får 76 vindturbiner med en samlad kapacitet på 228 MW, vilket tillgodoser det årliga elbehovet för cirka 140 00 hushåll.

Investeringen i Pen y Cymoedd uppgår till drygt 400 miljoner pund och byggstart sker under 2014. Anläggningen beräknas kunna börja leverera el i slutet av 2016.

Bygget av 18-turbinsanläggningen Clashindarroch Wind Farm, i Aberdeenshire, Skottland har precis startat och beräknas vara klart i början av 2015. Investeringen uppgår till 60 miljoner pund och anläggningen får en effekt på 36.9 MW, vilket motsvarar elkonsumtionen för 22 000 hushåll.

Sedan 2008, då Vattenfall etablerade sig på den brittiska marknaden, har företaget investerat över 2 miljarder pund i olika vindkraftssatsningar. Vattenfall driver bland annat Thanet, en världens största havsbaserade vindkraftsparker utanför Kent på Englands östkust.