Skånes vindkraftspris till forskning om fåglar och fladdermöss

Forskarna Martin Green och Jens Rydell på Biologiska institutionen vid Lunds universitet, forskar kring vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har blivit prisade med Skånes Vindkraftspris för sitt arbete.

Juryn består i år av Cecilia Dalman Eek, Nationell vindkraftsamordnare, Joakim Nordqvist Klimatstrateg, Malmö stad, Roland Flaig Wind Operations – Head of EU North, Eon samt Anna Peterson Landskapsarkitekt & adjunkt SLU.

Juryns motivering lyder:

”Vindkraft omgärdas av mycket känslor, fördomar och generaliseringar. Därför är det av största vikt att seriös forskning bedrivs och kommuniceras för att vindkraftsplanering ska baseras på kunskap och på nyanserad och balanserad diskussion. Forskarna Martin Green och Jens Rydell vid Lunds universitet har i många år och med stort engagemang forskat om vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. De har på ett sakligt, värdefullt och framgångsrikt sätt spritt kunskap bland annat genom filmklipp, föreläsningar, publikationer och remissyttranden.”

Priset delas ut årligen i föreningen Skånes vindkraftsakademi och sponsras av Malmö stad och Eon.

Vinnare av Skånes Vindkraftspris tidigare år:

2016: Niclas Palmstierna, Vindkraftsanläggningen vid Maltesholm – Höge Väg.

2015: Region Skåne

2014: Sven Ruin

2013: Dr. Jörgen Svensson, bitr. lektor LTH

2012: Karin Hammarlund