Tysk industri avvisar EU:s skärpta klimatmål

Modernt kolkraftverk i tyska Datteln. Foto: Wikimedia Commons, krediti: Maschinenjunge

EU-kommissionens planer på att skärpa EU:s långsiktiga klimatmål får tysk industri att se rött, skriver VA Insight. En rad tunga näringslivsorganisationer kräver nu att regeringen Merkel blockerar Kommissionens förslag om ett höjt utsläppsminskningsmål. Samtidigt får den nytillsatta kolkommissionen massiv kritik för förslaget om att sätta enstaka kolkraftverk i malpåse.

Det var i juli som energikommissionär Canete aviserade att EU:s utsläppsminskningsmål inför 2030 bör höjas till 45 procent. Kommissionen motiverar höjningen med att en stark förnybarhetsutbyggnad gör att utsläppen från den energisektorn minskar snabbare än beräknat.

I det kolkraftsberoende Tyskland finns det dock farhågor om att höjda EU-ambitioner kommer att få allvarliga konsekvenser för landets basindustri.  Bland annat kräver den inflytelserika näringslivsorganisationen BDI att Tyskland stoppar EU-förslaget. I ett uttalande säger organisationens vice förbundsdirektör Holger Lösch:”Höjda klimatmål i Europa saknar effekt. BDI är starkt kritiska till EU:s förslag på ensidiga klimatåtaganden.  Istället för höjda ambitionsnivåer bör vi fokusera på att uppnå redan beslutade mål.”

BDI får medhåll från EID, en branschorganisation som företräder landets energiintensiva industri. I ett brev till det tyska regeringskansliet skriver organisationen att en snabbutfasning av kolkraft kommer leda till en femtioprocentig prisökning på el. 

Dessutom varnar EID för att enbart förslaget om att sätta enskilda kolkraftverk malpåse kan få allvarliga konsekvenser för såväl leveranssäkerhet som försörjningstrygghet. Det sammanfattande budskapet är att kapacitetsproblemen i det tyska elnätet gör det omöjligt att i dagsläget ersätta fossil kraftproduktion med förnybara alternativ.