Nytt direktiv om miljörenovering av EU:s byggbestånd

Vid EU:s senaste ministermöte uppmanades Europeiska kommissionen att inrätta en frivillig så kallad - Smart Readiness Indicator -, som bedömer byggnadernas energikapacitet och -effektivitet och när det gäller deras anpassning till de boendes behov, däribland automatiseringssystem för belysning eller uppvärmning. Foto: CAN Europe / Flickr

Efter en tredje samtalsrunda uppnådde EU: s lagstiftare den 19 december en överenskommelse av det omarbetade byggnadsdirektivet om energieffektivitet (EPBD).

Direktivet ska fungera som ett startskott för en omfattande miljösanering av Europas hela byggbestånd fram till år 2050, så att EU uppnår ”nästintill nollutsläpp".

Centralt i avtalet är långsiktiga renoveringsstrategier som alla EU-länder har behov av att införa.

De strategier som medlemsländerna bör utarbeta på nationell nivå gäller främst ombyggnadsinvesteringar för att kunna tillverka högeffektivt och koldioxidfritt byggmaterial före 2050, sade Kadri Simson, Estlands ekonomiminister, som representerade de 28 EU-länderna i rådet i egenskap av det estniska EU-ordförandeskapet, som styrde förhandlingar på EU-rådets vägnar.

I nationella planer måste åtgärderna inkludera milstolpar före 2030 och 2040 och definiera "mätbara framstegsindikatorer", såsom renoveringshastighet eller en övre gräns på energiförbrukning per kvadratmeter. De konkreta åtgärderna kommer helt och hållet skötas och beslutas av nationella regeringar.

- För ökad energieffektivitet behövs inga enorma mentala ansträngningar. Det är ett av de billigaste och mest effektiva sätt att minska vår energiförbrukning och bidra till vårt klimatmål, sade Kadri Simson.