Amazon tar sikte på förnybart

Totalt har Amazon lanserat 18 förnybara energiprojekt i USA, de omfattar vindkraft och solenergi. Det finns planer på ytterligare 35 stycken.

Tillsammans ska samtliga av dessa projekt kunna försörja 330 000 hushåll med energi årligen.

Nyligen invigdes bolagets största vindpark hittills Amazon Wind Farm Texas.

Amazon har bland annat som mål att installera solceller på 50 av deras anläggningar till 2020.