Sol- vind- och vattenträff i Karlstad

Foto: Riksbyggen

Elbolaget Bixia, som har många småskaliga elproducenter i sitt stall, jobbar aktivt med att hjälpa producenterna att nå högre lönsamhet.  Bolaget ger sig nu ut på en producent-turné med start den 9 januari, för att samla elproducenterna i Karlstad. 

 

Ska Sverige lyckas nå målsättningen med 100 procent förnybar el inom 22 år behöver tempot i utbyggnaden av sol- vind- och vattenkraft öka. Men att producera el, med dagens relativt låga elpriser, är dock inte speciellt lönsamt. 

– Det här är en viktig fråga för oss på Bixia. Om den förnybara elen ska räcka till alla – vilket den så småningom ska göra – måste det vara lönsamt att producera den. Vi har tagit fram ett nytt sätt att sälja el som vi kallar ”Bixia Nära” som ger en slags återbäring till producenterna, säger Eric Constantien, chef för inköp produktion på Bixia.

En av föreläsarna på producentträffen är Malin Thorsén, grundare av Bright Planet.

– Klimatfrågan blir alltmer akut, i november förra året var det 20 grader varmare än normalt vid Antarktis. Det är verkligen hög tid att bli konkret och här är energifrågan, och tillgången till förnybar elproduktion en av de allra viktigaste. Med 25 år erfarenhet av kommunikationsarbete och 10 år inom energibranschen har jag bra insikt om vad som behövs för att göra skillnad, säger Malin Thorsén.