Balans mellan kärnkraft och förnybar energi

Kraftverk med en balans mellan kärnkraft och förnybar energi skulle kunna ha många fördelar. Foto: Vaclav Volrab och Argonne National Laboratory

Forskare utforskar fördelarna med att anpassa kärnkraftverkens produktion efter den varierande tillgången på förnybar energi som vindkraft och solenergi.

Kärnkraftverk körs vanligtvis med full kapacitet eller inte alls. Det är emellertid tekniskt möjligt att anpassa produktionen efter den varierande efterfrågan på elektricitet och därmed göra mer plats för förnybara energikällor.

Forskare från det amerikanska energidepartementets Argonne National Laboratory och Massachusetts Institute of Technology utforskade nyligen fördelarna med att göra just detta. Om kärnkraftverk genererade elektricitet på ett mer flexibelt sätt menar forskarna att de skulle kunna sänka elpriserna för konsumenterna, göra det möjligt att använda mer förnybar energi, förbättra kärnkraftens ekonomi och hjälpa till att minska koldioxidutsläppen.

- Den här forskningen utvärderar och demonstrerar det potentiella värdet hos flexibel drift av kärnkraftverk i ett realistiskt elsystem i USA som utmanas av stora variationer i produktionen av förnybar energi, säger Audun Botterud från Argonne National Laboratory.