Rabbalshede Kraft förvärvar nya projekt

Foto: Rabbalshede Kraft

Rabbalshede Kraft har, i enlighet med sin nya strategi, förvärvat två vindkraftprojekt, Gärdshyttan och Lönhult.

- Gärdshyttan omfattar ett miljötillstånd på fem vindkraftverk med 190 meters totalhöjd, beläget i Askersunds kommun, Örebro län.

- Lönhult omfattar fem vindkraftverk med 210 meters totalhöjd i Aneby kommun, Jönköpings län. Förvärvet av Lönhult är villkorat av att miljötillståndet ska vinna laga kraft.

– Projekten har mycket goda förutsättningar och bedöms av Rabbalshede Kraft som attraktiva förvärv som passar in i bolagets nya strategi, säger Martin Pettersen, Chef Affärsutveckling.