Brittiskt vätgasprojekt kan leda till massproduktion av billiga elektrolysstackar

Enligt ITM Power kommer en serie tester att bidra till valideringen av ett komplett produktionssystem som kan leverera hundratals megawatt elektrolyssystem per enhet och år. Foto: ITM Power

I den andra fasen av det brittiska vätgasprojektet kommer företaget ITM Power bland annat att testa massproduktion av nya, stora och billiga elektrolysstackar. I projektkonsortiet ingår ITM Power, Ørsted, Phillips 66 Limited och Element Energy.

Ett brittiskt vätgasprojekt pågår nu med nästa fas med hjälp av ett konkret miljonbidrag från den brittiska staten.  

Projektet, som kallas Gigastack, är att visa hur grön vätgas, producerad med hjälp av havsbaserad vind, kan stödja Storbritanniens mål att bli klimatneutral 2050.

I den första delen av projektet har ITM Power utvecklat billiga, modulära så kallade PEM-elektrolyspaket på 5 megawatt och undersöker affärsmodeller för elektrolyssystem i industriell skala på 100 megawatt.

I den andra fasen av projektet kommer konsortiet att utveckla en verklig konstruktion av en elektrolysanläggning på 100 megawatt, inbyggd i moduler av anläggningar på 20 megawatt. 

Elektrolysanläggningen måste anslutas till en vindkraftspark i ena änden och vätet måste samlas i den andra änden av en industriell kommersiell kund, som är Humber-raffinaderiet som ägs av Phillips 66 Limited. 

Som en del av den andra fasen kommer ITM Power också att installera och testa sin nästa generation elektrolysstackar och deras produktion i halvautomatiska produktionsmaskiner som behövs för att producera företagets nya, stora och billiga staplar i stor skala och i stora volymer, gemensamt pressmeddelande  från de fyra företagen.

Ett annat huvudmål med Gigastack-projektet är att identifiera och lyfta fram reglerande, kommersiella och tekniska utmaningar när det gäller den verkliga användningen av förnybara vätgasproduktionssystem i industriell skala.

El för vätgasprojektet ska levereras av danska Ørsteds havsbaserade vindkraftspark Hornsea 2 med 1,4 gigawatt. som förväntas starta 2022 och som kommer att bli världens största havsbaserade vindkraftspark.

Elektrolystekniker är mycket avgörande för effektiv omvandling av elektricitet till väte och därmed till lägre kostnad.

Idag är effektiviteten för elektrolys normalt 65-80 procent, men denna siffra förväntas öka genom fortsatt utveckling, och den totala effektiviteten kan ökas om spillvärmen används för rumsuppvärmning eller fjärrvärme.

Källa: ITM Power