Tranås Energi går 18 miljoner plus

Tranås Energis huvudkontor. Bild: Erik Hellquist

 Tranås Energi kan sammanfatta 2017 med ett överskott som landar på cirka 18 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Summeringen av 2017 visar att inte minst elhandeln har gått bra., skriver Tranås tidning.

– Vi går mot ett bra år, resultatmässigt. Vi har god tillväxt på kundsidan och det påverkar givetvis resultatet positivt, säger vd:n Niklas Johansson till tidningen.

I centrala Tranås är nätet färdigutbyggt i början av 2019. Då har 95-96 procent av invånarna tillgång till fiber. Resterande procent är de cirka 300 hushåll på landsbygden där bolaget fortfarande väntar på besked om statligt bidrag. Ett beslut beräknas fattas under våren 2018.

 

Nyligen beslutades att avblåsa planerna på en vindkraftspark i Ydre, vilket innebär att cirka fyra miljoner kronor ska bokföras som en extraordinär kostnad.

– Det är inga pengar som ska ut, det är kostnader vi haft under totalt tio år bakåt när arbetet pågått, förklarar Niklas Johnsson. 

Vid det senaste sammanträdet klubbades budgeten för 2018 och resultatet beräknas blir detsamma då, drygt 18 miljoner kronor.

– Det är den nivån vi måste ligga på för att kunna självfinansiera de investeringar vi behöver göra.

Bolaget får inte behålla allt överskott i egen verksamhet. Ägaren Tranås kommun har rätt till max 35 procent av överskottet, det vill säga cirka sex miljoner kronor.

– Men det är max, det kan bli lägre, beroende på vad ägaren bestämmer sig för, säger Johansson.

Blickar man framåt är en ny fördelningsstation vid Bredstorp för 40 miljoner kronor den enskilt största satsningen.

– Den kommer att förbättra leveranssäkerheten av el och är också anpassad för fler invånare eftersom vi tror på tillväxt. Dessutom är det en miljösatsning. I dag har vi oljefyllda transformatorer vid vårt kontor på Smedjeholmen. Det hade vi nog inte fått miljötillstånd för i dag, med tanke på närheten till Svartån, säger Niklas Johansson.

Ett par turbiner ska bytas ut vid kraftstationerna i Forsnäs och Visskvarn inom de närmaste åren. Slutligt investeringsbeslut är dock inte fattat än.

Det är ännu oklart när bolaget investerar i en så kallad skruvturbin vid Tranås Kvarn.

– Vi tror fortfarande på idén men investeringskostnaden är lite för hög just nu, bland annat beroende på byggpriserna. Det skulle också behövas lite högre elpriser om vi ska kunna räkna hem investeringen, säger Niklas Johansson.