En av Sveriges största vindparker byggs i Jämtland

Foto: Siemens

Text: Jessica Nejman

Tillsammans bygger Vasa Vind och APG en av Sveriges största vindkraftsparker i Åskälen i Jämtland. Vindkraftsparken tros även bli en av de mest effektiva i Europa tack vare projektets storskalighet och områdets starka och jämna vindar.

Vasa Vind och den holländska pensionsförvaltaren APG bygger en av Sveriges största vindkraftsparker. 80 vindkraftverk ska installeras, på totalt 288 megawatt.

− Vindkraftsparken i Åskälen kommer bli en av de mest effektiva i Europa tack vare projektets storskalighet och områdets starka och jämna vindar. Parken blir ett viktigt bidrag till Sveriges omställning till ett förnybart elsystem, säger Annette Eriksson, vd för Vasa Vind.

Åskälen vindkraftpark (egentligen Åskälen-Österåsen), är belägen sydväst om Hammerdal på gränsen mellan Strömsunds och Östersunds kommuner i Jämtland. Projektet utvecklades av de lokala entreprenörerna Björn Daehlie och Hans Olofsson. Miljötillstånd finns för max 105 verk med en totalhöjd om max 180 meter erhölls 2012.

Projektet förvärvades av Vasa Vind i början av 2014 och i samband med förvärvet ändrades projektets bolagsnamn till Trekilen Vind AB.

Planen är att parken ska stå klar till 2020, med turbiner från Vestas på 3,6 megawatt vardera. Vestas har även ett 20-årskontrakt för drift och underhåll av parken. Vasa Vind står för utbyggnaden av parken medan APG blir ägare till vindkraftsparken.

− Vi är mycket glada över att ha APG och Vestas som starka och långsiktiga partner när vi nu bygger en vindkraftspark av den här storleken. Efter många års planering och utveckling av projektet för att göra det så konkurrenskraftigt som möjligt sätter vi nu äntligen spaden i marken, säger Annette Eriksson.

 

 

Fakta

Åskälen vindpark (Åskälen-Österåsen)

Antal vindkraftverk: 80

Verksmodell: Vestas V136 3,6 megawatt, navhöjd 112 meter

Total kapacitet: 288 megawatt

Lokalisering: Strömsund & Östersund, Jämtland (kartlänk)

Beräknad drift: 2019/2020

Beräknad årlig produktion: cirka 930 gigawattimmar

Vindkraftsprojektet ansluts till Svenska Kraftnäts stamnätsstation i Midskog via en ny 220 kilovolts kraftledning som kommer att byggas av Jämtkraft Elnät.