Grönt ljus för vindkraftsverken i Blaiken

Arbetsmiljöverket hotade med användarförbud och böter på 1,6 miljoner kronor för de 39 vindkraftverk i Blaiken som Dongfang Electric uppfört åt Skellefteå Kraft och Fortums gemensamt ägda bolag Blaiken Vind. Det efter att man inte passerat arbetsmiljöverkets säkerhetskrav vid en inspektion 2016. 

Men nu är hotet om förbud upphävt, skriver tidningen Norran.

-- Med hjälp av företaget Green Exergy i Skellefteå har vi nu skapat lösningar som kan fungera som förebilder för vindkraftbranschen och som öppnar upp hela den europeiska marknaden för oss, säger Dongfangs projektledare i Blaiken, Chu Wei.