Arbetsmiljöbrister hindrar produktion

Region Gävleborg har köpt två vindkraftverk av Sinovel i Småland, men får ingen el från dem på grund av en tvist med bolaget som skulle uppföra dem, Green extreme, skriver Ny teknik.

Upp emot 40 procent av regionens elförsörjning skulle komma från vindkraftverken och köpet genomfördes för att få ner elkostnaderna för regionen. Istället måste region Gävleborg nu köpa in den el som man hade planerat att tillverka i vindkraftverket och som man betalat 69 miljoner, av totalt 72, för.

Konflikten startade när bygglovet överklagades av grannar och bygget stannade upp. Region Gävleborg beslutade då att hålla inne med resterande betalning, 3 miljoner kronor, till Green Extreme.

Ärendet ligger nu i mark- och miljööverdomstolen.