Ecoclime sätter fokus på förnybara energilösningar

Cirkulära ekonomiska energisystem innebär att hus och fastigheter blir mer självförsörjande med lägre energikostnader som följd. Foto: Sumanley

Företaget Ecoclime breddar verksamheten med komfort- och energilösningar och introducerar nu cirkulära ekonomiska energisystem som optimerar utnyttjandet av förnybar och återvunnen energi. Det betyder att fastigheter därmed blir mer självförsörjande med lägre energikostnader som följd.

Det gäller främst flerbostadshus, offentliga och kommersiella fastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande. 

Ecoclime övergår med erbjudandet av cirkulära energisystem, två globala patentlicenser, nya patentansökningar och licenssamarbeten med partners i olika branscher alltmer från att vara en ventilationskomfortleverantör till ett teknikbolag med energi- och komfortlösningar i fastighets- och energibranschen. Licenssamarbeten som öppnar nya marknader inledningsvis i Sverige, med större volymer som ökar möjligheterna till en snabbare expansion för bolaget.

De strategiska förvärven av Evertech Energy Systems 2016 och Flexibel Luftbehandling 2017 har bidragit starkt till att det nya konceptet kunnat realiseras. Fyra genomförda pilotprojekt har visat att tekniken fungerar i drift. Två pilotprojekt pågår och minst ett startar under hösten 2017, där det cirkulära energisystemet i sin helhet ska implementeras.

Breddningen av verksamheten påverkar omsättningen positivt och prognosen är en ökning av omsättningen till cirka 20 miljoner kronor för 2017. Mer information om strategin och breddningen av verksamheten kommer att lämnas i samband med bolagets halvårsrapport den 24 augusti.

FINWIRE