ABB vinner europeisk kraftorder

Foto: ABB

ABB har vunnit en order värd runt 140 miljoner dollar från kraftoperatörerna Energinet.dk i Danmark och 50Hertz Transmission i Tyskland på leverans och installation av en omriktarstation för högspänd likström.

Stationen ska placeras i Bentwisch i norra Tyskland. Back-to-back installationen med HVDC Light blir den första i sitt slag i Europa och kommer att möjliggöra sammankoppling av de asynkrona växelströmsnäten (AC) i östra Danmark och Tyskland.

Med leverans av HVDC-systemet blir ABB en viktig teknikleverantör till projektet ”Kriegers Flak combined grid solution” som innebär världens första offshoreanslutning, via länken mellan de nationella elnäten, av den framtida danska vindkraftparken Kriegers Flak och de redan i drift tyska parkerna Baltic 1 och 2. ABB tilldelades även 2015 en order värd 100 miljoner på ett AC sjökabelsystem för anslutning av Kriegers Flak.

Förbindelsen kommer att ha en kapacitet på 400 megawatt. Utvecklingen av denna infrastruktur är delfinansierad av EU.

ABB ska leverera den kompletta HVDC-stationen inklusive transformatorer, omriktarventiler, ventilkylsystem, kontroll- och skyddssystem samt annan tillhörande utrustning till omriktarstationen. Av detta levereras omriktarstationer och kontroll- och skyddssystem från ABB i Ludvika. 

– Det är mycket glädjande att åter ha fått förtroendet och på så sätt bidra till ett starkare, smartare och ”grönare” elnät”, säger Erik Oja, divisionschef för Power Grids i Sverige.