Förbrukningsreduktions­resurser i effektreserven upphandlade

Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2017/2018.

Svenska kraftnät handlade tidigare i år upp produktionsdelen av effektreserven. Nu har 185 MW förbrukningsreduktion upphandlats vilket innebär att effektreservens totala storlek blir 747 MW vintern 2017/2018. Reserven ska omfatta totalt maximalt 750 MW. Förbrukningsreduktionen innebär att industriföretag mot ersättning minskar sin förbrukning.

– Effektreserven fortsätter att vara en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer, säger Svenska kraftnäts marknads- och systemutvecklingsdirektör Niclas Damsgaard.

Upphandlingen av effektreservens förbrukningsreduktionsresurser kommande vinterperiod omfattar följande företag

Vattenfall AB, 45 MW

Rottneros Bruk AB, 30 MW

Holmens Bruk AB, 110 MW