ABB levererar energilagringslösning till brittisk havsbaserad vindpark

ABB har vunnit en order för systemet BESS (Battery Energy Storage System) på två megawatt (MW) för att stödja integrering och överföring av elkraft från den havsbaserade vindkraftparken Burbo Bank utanför Liverpool i Storbritannien. Beställare är danska energiföretaget Dong Energy. Burbo Bank har varit i drift sedan 2007 och har en kapacitet av 90 MW, vilket motsvarar elbehovet hos upp till 80 000 engelska hushåll. Det här blir första gången som en havsbaserad vindkraftpark ansluts till ett energilagringssystem av det här slaget för att stärka och stabilisera elnätet i Storbritannien, skriver ABB i ett pressmeddelande.

Det nationella transmissionsnätet i Storbritannien (National Grid) behöver säkerställa stabila och säkra elleveranser. ABB:s innovativa lösning BESS ska alltså kunna stabilisera nätfrekvensen och hjälper därmed vindkraftparken att leverera säker och tillförlitlig el.