Sölvesborg förbereder för havsbaserad vindkraft

Foto: ABB

Länsstyrelsen beviljar Sölvesborgs kommun medel för att göra en förstudie till ett besökscenter gällande havsbaserad vindkraft i Hanöbukten. Nyligen samlades Sölvesborgs kommun, Norgesunds hembygdsförening samt hamnförening, Blekinge Offshore och Vattenfall Taggen Vindpark för att ta starta planeringen för etablerandet av besökscentret, detta skriver Sölvesborgs kommun i ett pressmeddelande.

– Ur samhällets perspektiv ser vi detta som ett lyft. Nogersund är inte längre bara ett fiskesamhälle utan man lever på olika inkomstkällor. Genom ett besökscenter knyter man samman gammalt, nytt och framtid. Vindkraften har länge varit en positiv erfarenhet för de som vuxit upp och bor kvar här eftersom vi haft Svante som var världens första havsbaserade vindkraftverk. Ett center kan på pedagogiskt, roligt och konkret sätt lära barn mer om både vindkraft men också om miljön, säger Sara Ragnarsson, ordförande för Nogersunds hembygdsförening i pressmeddelandet.

 Målet med förstudien är att ta fram ett helhetskoncept i form av ett information, kunskap- och aktivitetscenter som ska bidra till att vidareutveckla hamnområdet i Norgesund för att senare underlätta för etableringarna av de havsbaserade vindkraftverken. Studien kommer att genomföras tillsammans med Kreativum i Karlshamn.

– Redan nu erbjuder fiskare pilketurer till havs vilket kan vidareutvecklas till båtutflykter till vindkraftparkerna när de börjar byggas och de kan utgå från det kommande centret.  Förstudien kommer att vara klar den 31 maj 2016 avslutar Ingemar Mattisson, hamnföreningens representant i arbetsgruppen pressmeddelandet.