Halvvägs för Jädraås vindkraftpark

I november 2011 togs det första spadtaget för det som ska bli Jädraås vindkraftpark. Hittills har arbetena gått enligt plan och under hösten nåddes en annan milstolpe då hälften av verken stod på plats. En efter en driftsätts de nu. Om allt löper som planerat, kommer parken att vara i full drift under april månad 2013.

Jädraås Vindkraft har tillstånd att bygga upp till 116 vindkraftverk i Jädraås. I den första etappen byggs 66 vindkraftverk. När parken står färdig kommer den att vara en av norra Europas största landbaserade vindkraftparker med 66 vindkraftverk på 3 megawatt – 41 stycken i Gävleborg och 25 i Dalarna om totalt 200 megawatt. Varje vindkraftverk har en navhöjd på 119 meter och en rotordiameter på 112 meter med en totalhöjd av 175 meter.

Mer förnybart

Från början utvecklades och drevs Jädraås projektet av Bergvik Skog AB och Ownpower Projects Europe, OPP. I början av oktober 2011 förvärvade dock Arise Windpower AB tillsammans med det europeiska investmentbolaget Platina Partners LLP. Köparnas totala investering i projektet uppgick då till 3,1 miljarder kronor.

För Arise innebär förvärvet att bolaget kan hålla den höga utbyggnadstakt som man har planerat för. När parken är i full drift våren 2013 kommer den att ha en årlig produktion om 570 gigawattimmar - det motsvarar den årliga förbrukningen i cirka 114 000 lägenheter.

För Arise kommer tillskottet från sin del av parken att ge bolaget en årlig produktion om cirka 635 gigawattimmar förnybar el.

Driftsätts successivt

Inom Arise Windpower är det projektchefen Rolf Grybb som håller i trådarna av Jädraås vindkraftparks framväxt.

– Den största utmaningen hittills har absolut varit att lösa logistiken. Det är en tuff uppgift att få in så mycket aktiviteter som projektet kräver på skogsvägarna kring parken, speciellt då vi har en mycket tajt tidsplan att jobba mot.

Fortlöper projektet enligt plan ska 66 fungerande vindkraftverk vara i drift under våren 2013.

– I takt med att verken monteras kommer de också successivt att driftsättas. I dag har vi 33 monterade verk uppe, några av dem levererar redan el. Efterhand som de invändiga installationsarbetena blir färdiga kommer verken successivt att gå i drift, konstaterar Rolf Grybb.