Överlåtelse av Stjärnarps Vindkraftpark fördröjs

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower för diskussioner med KumBro Vind AB rörande försäljning av Stjärnarps vindkraftpark med tre vindkraftverk om totalt 5,4 megawatt. Ett överklagande fördröjer nu affären.

Arise och KumBro är överens om villkoren för en överlåtelse samt att den skall ske givet att KumBros ägare, Örebro och Kumla kommun, tillstyrker såväl överlåtelsen som en ändring i KumBros bolagsordning.

Kommunfullmäktige i de båda kommunerna har nu gett sina godkännanden till såväl överlåtelsen som ändring i bolagsordningen.

Ändring i bolagsordningen har nu överklagats av en privatperson och ärendet ligger hos myndigheten för handläggning vilket normalt tar tre till sex månader i anspråk.

Överlåtelsen kan ske givet att myndigheten avslår nu aktuellt överklagande.