Balticgruppen ansöker om miljötillstånd

Balticgruppen ansöker om att få miljötillstånd för att bygga en vindkraftspark med upp till 20 fullstora vindsnurror i Normalings kommun, skriver Västerbottens-Kuriren.

Vindkraftverken blir upp till 190 meter höga och ett 20-tal planeras i Storfall som ligger mellan Nyåker och Nordmaling.

Samråd har hållits med ortsbefolkningen och ett av kraven som Nordmalings kommun ställt är att inte bygga närmare än 1 000 meter från närmaste bostad.

Vindkraftsparken förväntas producera 120-160 GWh årligen vilket motsvarar cirka 8 000 eluppvärmda villor.