Försvaret motsätter sig vindkraftverk

Turerna mellan Försvarsmakten och vindkraft har varit många, nu kommer nästa. Försvaret säger nämligen nej till vindkraft vid Liffride i Lärbo på Gotland, enligt Sveriges Radio.

Enligt försvaret ligger vindkraftverket för nära militära intressen och riskerar att störa millitärens tekniska system, därför motsätter man sig att det byggs ett vindkraftverk i området.

I Försvarsmaktens preliminära besked står att Röcklingers, som redan köpt vindkraftverker, nu får leta efter en annan placering som försvaret kan acceptera.