Siemens Gamesa levererar 39 vindkraftverk till Sverige

Arise har fått finansiering från The Renewables Infrastructure Group och Infrared European Infrastructure Fund 4. Foto: Arise.

Siemens Gamesa kommer att leverera 39 vindkraftverk till projektet Twin Peaks i Sverige. Project Twin Peaks består av två områden, Ranasjö och Salsjö, som ligger på 15 kilometers avstånd från varandra i mellersta Sverige. I det tidigare området kommer det att finnas 25 turbiner, medan Salsjö får resterande 14.

Bakom projektet står utvecklaren Arise som har fått finansiering från The Renewables Infrastructure Group och Infrared European Infrastructure Fund 4. Vindkraftverken är tänkta att levereras under första kvartalet 2024 och ordern innehåller ett serviceavtal med en löptid på 30 år.

– Detta är det andra kontraktet vi har ingått med den svenska utvecklaren Arise för Siemens Gamesa 5.X -plattformen, så det är uppmuntrande att bygga vidare på detta partnerskap, säger Siemens Gamesa Nordeuropas vd Clark MacFarlane i ett uttalande.

– Vi kommer att förse Twin Peaks-projektet med turbiner som är de mest konkurrenskraftiga på marknaden och som kommer att säkerställa prestanda genom servicekontraktet under turbinernas hela livslängd.

Det var redan 2019 som Arise beställde sina första turbiner på 5.X -plattformen. Enheterna, totalt 231 MW, var här avsedda för projektet Skaftaasen. Siemens Gamesa har sålt för mer än 2,8 GW totalt av sin 5.X -plattform över hela världen.