Vill arbeta för statsstöd till åländsk vindkraft

Den finske socialdemokratiske presidentkandidaten Paavo Lipponen vill arbeta för statsstöd för åländsk vindkraft. "Det räcker inte med juridik, det behövs också en politisk dialog mella riket och Åland under den finländska statsministerns ledning", sade han enligt Ålands radio och tv.

Lipponen deltog i helgen i Ålands socialdemokraters kulturkväll och blev under gårdagens frukost informerad om viktiga åländska frågor av bland andra talman Roger Nordlund och landshövding Peter Lindbäck.

Enligt Lipponen finns inga juridiska hinder för Åland att få samma stöd för vindkraft som i Finland. Däremot är han tveksam till frågan om egen åländsk beskattning.