Energichefernas huvuden rullar i Texas

Kraftledningar modell äldre i Texas. Foto: Jason Eppink, Flickr...i

Sex chefer hos den oberoende elnätsoperatören Ercot i Texas, USA, tvingades avgå, samma dag som en grupptalan lämnats in mot operatören.

Miljontals Texasbor blev utan ström när snö och kyla drog in i den södra delstaten förra veckan, när turbiner och generatorer havererade samtidigt som efterfrågan var extrem stor.

Först kom kylan och snön, som slog ut strömförsörjningen i Texas. När elen väl kom tillbaka var den uppemot 300 gånger dyrare än vanligt. 

Vad var det som hände i Texas? Alla andra delstater är anslutna till antingen västra eller östra nationella elnätet (eastern/western interconnection) där de kan köpa och sälja el mellan delstater efter behov. Alla delstater utom Texas.

För att undvika nationella bestämmelser och övervakning har Texas valt att isolera sitt elnät från grannstaterna. Så nu kan Texas inte ta in el från andra delstater.

Delstaten ville vara självförsörjande på el och har inte kraftlinjer in/ut. Naturgasen har inte gett el för att kompressorerna inte gått runt på grund av elstopp. Vindkraften, som inte var försäkrad tekniskt för en extrem köldvåg, så som är fallet i nordiska länder och i Minnesota. Kablarnas isoleringar frös.

Trots detta var större delen av vindkraftverken i södra Texas funktionsdugliga. Det hjälpte endast i begränsad omfattning eftersom delstatens ålderstigna ledningar frös till is.

Vindkraften står dock för endast en liten del (18 procent) av den totala energiförsörjningen, trots att dess andel i Texas är störst av alla USA:s delstater.

Det varit vissa problem även med kolkraften. Nätbolaget har kört med roterande avstängning. Oljedriven reservkraft har inte räckt till.

Ercots ordförande, vice ordförande och tre chefer avgick. Ingen av dem bor i Texas. Delstaten ska också utföra en utredning om vad som gick fel.