Antalet anställda inom den tyska sektorn för förnybar energi har halverats sedan 2011

Antalet arbetstillfällen i den tyska sektorn för förnybar energi (produktion och installation) under perioden 2000 - 2018. Tabell: DGB

Antalet arbetstillfällen i den tyska sektorn för förnybar energi (produktion och installation) har minskat från cirka 300 000 år 2011 till cirka 150 000 år 2018, konstaterade tyska Fackföreningarnas Centralorganisation (DGB) i en analys om sysselsättningen under den så kallade energiomställningen.

Nedgången i sysselsättning beror främst på sammanbrottet i Tysklands solenergiindustri under det senaste decenniet, eftersom många företag tvingades lägga ner verksamheten på grund av billigare konkurrens från Kina som ”sög upp” större delen av den tyska marknaden.

Antalet jobb inom solpanelproduktion och installation minskade från rekordet 133 000 under 2011 till under 28 000 sju år senare. Inom vindkraftindustrin sjönk antalet jobb från rekordet på ungefär 108 000 år 2016 till under 70 000 bara två år senare.

- Sysselsättningen när det gäller anläggningar för alstring av förnybar energi var mycket dynamisk under de senaste 20 åren, både på ett negativt och ett positivt sätt, säger DGB, som argumenterade för att många fler jobb skulle kunna skapas i sektorn igen.

Enligt Fackförbundet var utvecklingen inom segmenten drift och underhåll totalt sett positiv, med antalet arbetstillfällen som ständigt ökat sedan år 2000 och uppgick som mest till 86 000 personer år 2018, med de flesta anställda i landbaserade vindkraftindustrin.

På grund av den stora installerade kapaciteten hos förnybara kraftkällor blev sysselsättningen inom denna sektor mindre mottaglig för politiska beslut, hävdade DGB.

Cirka 60 procent av arbetstillfällen inom sektorn för förnybar energi finns fortfarande, “men den lägsta punkten har kanske inte uppnåtts ännu", varnade facket. DGB sade också att andra analyser har gett helt olika sysselsättningsnivåer i sektorn och hävdar att det behövs en bättre definition och standardisering av vad som räknas som jobb inom industrin.

 En studie av den SPD-anslutna Friedrich-Ebert-stiftelsen (FES) fastställde till exempel antalet arbetstillfällen under 2018 till 284 000. Studien uppskattade också att sysselsättningen kunde växa till 400 000 fram till 2040. 

- Men denna prognos baseras på en mycket högre tillväxt av förnybara energinivåer än vad vi ser för närvarande, säger DGB.

Följaktligen förordade det tyska facket en stabilisering av sysselsättningsnivån och bättre planeringssäkerhet och pålitliga expansionsvägar för förnybar energiproduktion.