Enercon når en milstolpe i Markbygden

Delprojektet Erträsk av vindkraftsparken Markbygden i norra Sverige Foto: Enercon

När den andra fasen av det 250 megawatt starka
vindkraftsprojektet i svenska Markbygden blir
klar, kallar Enercon det för en milstolpe som har
uppnåtts trots förseningar.

Den tyska tillverkaren av vindkraftverk Enercon
har levererat de första av 25 enheter för den
andra fasen av en 250 megawatt starka
vindkraftsparken i Markbygden.

Enercon säger att milstolpen har uppnåtts trots
förseningar orsakade av underleverantörer
och Covid-19-pandemin.

Enercon har redan levererat enstaka turbiner
till nästa fas av projektet, som omfattar
ytterligare 22 enheter. Dessa förväntas bli
överlämnade till majoritetsägaren Energy
Infrastructure Partners under första kvartalet
2021. De återstående 16 levereras senare under
hösten.

Totalt kommer Markbygden att ha 63 stycken E-
138 EP3-turbiner.

Investerare har, efter råd från EIP, förvärvat upp
till 85 procent av aktierna i vindkraftparken i
Piteå i norra delen av Norrbotten.