Europeiska energibolag investerar upp till en biljon euro i förnybar energi fram till 2030

Antalet solparker ökar markant även i Europa. Foto: European Energy.

Europeiska energibolag planerar rekordinvesteringar i förnybar
energi under de kommande åren, skriver tyska affärsdagen
Handelsblatt.

År 2030 kommer utgifterna för vind- och solenergi att ha stigit till
minst 650 miljarder euro och de kan uppgå till en biljon, enligt en
analys som gjorts av Handelsblatts ledningskonsult Kearney.

Tyska energiföretag RWE och EnBW är bland de som planerar stora
investeringar i vind- och solparker. I slutet av 2022 planerar RWE att
investera netto fem miljarder euro i förnybar energi och EnBW
planerar att investera cirka fyra miljarder euro fram till 2025, skriver
tidningen.

- Fonderna för EU:s Green Deal, inklusive coronavirusstödet, öppnar
upp ett fantastiskt tillfälle att bygga upp en ny, hållbar industri
snabbare än vad som skulle vara fallet i normala tider, säger Markus
Krebber från RWE, till Handelsblatt.

Det spanska energiföretaget Iberdrola planerar att investera cirka 34
miljarder euro i förnybar energi år 2025 medan Italiens Enel
kommer att investera cirka 70 miljarder fram till år 2030, enligt
tidningen.
Konsultföretaget Kearney förväntar sig att de årliga investeringarna i
förnybara energikällor i Europa kommer att öka till 90 miljarder
euro redan 2022, en ökning från cirka 60 miljarder euro år från och
med 2020.

De främsta orsakerna till investeringsboomen är politiskt stöd,
förstärkt av EU:s Green Deal, och det faktum att vind- och solenergi
blir alltmer konkurrenskraftiga på grund av teknisk mognad,
skalfördelar och digitalisering, skriver Handelsblatt.

- Det vi ser just nu är en megatrend. Företagen blir alltmer medvetna
om att de bara kan uppnå klimatmålen för länderna och Europeiska
unionen om de investerar de närmaste åren, säger energiexpert Ulf
Moslener från Frankfurtskolan, enligt Handelsblatt.