Scottish Power installerar Europas största batteri för lagring

Luftbild av 539- megawatt starka, landbaserade Whitelee vindkraftpark. Foto: Wikipedia, credit:Thomas Nugent

Den skotska regeringen har gett start-upp-företaget Scottish Power i uppdrag att installera Europas största industriella batteri till dags dato för att lagra energi, som genereras av 539- megawatt starka landbaserade Whitelee vindkraftpark.

Batteriet, som kommer att ha en kapacitet på 50 megawatt, kommer att starta verksamheten 2020.

Batterianläggningens areal, som upptar en halv fotbollsplan, kommer att lagra kraft som genereras av 215 turbiner. Batterilagret kommer att kunna nå full laddning på en timme, säger utvecklaren Scottish Power.

Det betyder att anläggningen kommer att kunna ge reaktivt och frekvent svar på Storbritanniens energinät, The National Grid, vilket förbättrar flexibiliteten och nätstyrningen.

Whitelee kommer att kunna förse drygt 300 000 bostäder med el, vilket motsvarar alla hushåll i storstaden Glasgow.

Detta är det första av 6 liknande projekt som ska genomföras i slutet av 2020 av Scottish Power på företagets största anläggningar för förnybar energi.

- Detta är ett viktigt framsteg på vägen till ökad basbelastning för förnybar energi. Vi vet att förnybar energi måste fyrdubblas och vi vet att landvind är den billigaste formen av grön energi, konstaterar Keith Anderson, The Scottish Powers VD.

- Genom att integrera lagringsteknik med landbaserad vind, blåser vi bort en av myterna om förnybar produktion av el med hjälp av vinden som påstås vara oåtkomlig när man behöver den. Naturresurser som vind och sol varierar i sin natur och genom att använda ett batteri kan vi se till att vi optimerar vår förmåga när det gäller att använda resursen mest effektivt, säger Keith Anderson.