Polen lovar en energisektor med nollutsläpp inom 20 år

- Det nya polska energiförsörjningssystemet baseras på två pelare, kärnkraften och förnybar energi, säger Polens vice klimatminister, Adam Guibourge-Czetwertynski.Foto: Polens Regering

- Den polska regeringen planerar att bygga upp en helt ny energisektor utan fossila utsläpp inom de närmaste 20 åren, sade Polens vice klimatminister i samband med en webinar som arrangerades nyligen av Polens ambassad i Stockholm.

Polens beroende av kol för stor del av dess energibehov, har gett landet en negativ miljöprofil i övriga Europa och bidragit till landets dåliga luftkvalitet.

- Vi vill bygga upp ett nytt energisystem utan fossila utsläpp under de närmaste två decennierna. Dess omfång kommer att vara densamma som det nuvarande systemet, sade Adam Guibourge-Czetwertynski.

Enligt honom kommer det nya systemet att baseras på två pelare, kärnenergi och förnybara energikällor. Polen har avsikt för att bygga sex kärnreaktorer med en total kapacitet på 6-9 gigawatt.

Den första reaktorn beräknas starta driften år 2033. När det gäller den andra pelaren kommer vindkraft till havs att spela en "nyckelroll”. Målsättningen ligger mellan 8- 10 gigawatt installerad kapacitet fram till 2040.

Den polska vice ministern tillade att Polen anser att denna väg är den mest kostnadseffektiva när det gäller omvandlingen av det polska energisystemet i riktning mot ett samhälle med nollutsläpp.