Polen inte i fas med energimålen

Polen ligger efter i arbetet med att nå energimålen till 2020.

Siffrorna för 2016 om förnybar energi låg på 13,53 procent, vilket ska ha varit 0,32 procent ifrån landets årliga mål, enligt Windpower Monthly.

Enligt Polish Wind Energy Association (PSEW) ska den avvikande siffran som orsakar gapet stiga till 0,5 procent under 2017.

Det låga priset på elcertifikat pekas ut som en av anledningarna till den sjunkande utvecklingstakten.