"Återvinning av gamla rotorblad en komplicerad sak"

Avmontering av gamla rotorblad. Foto: Veolia

I dagsläget finns det fler än 27 000 landbaserade vindkraftverk i Tyskland och landets miljömyndighet UBA räknar med att man kommer att börja se en större nedmontering av gamla kraftverk år 2021.

Därför funderar man på vad man ska ta sig till med rotorbladen från gamla vindkraftverk. Från och med år 2024 räknar man med 70 000 ton avfall per år. På Finlands vindkraftsförening oroar man sig inte ännu, men problemet är redan här.

Inom ramen av ett forskningsprojekt konstaterar UBA att det kan uppstå flaskhalsar vad gäller återvinningen av rotorbladen, som är gjorda av bland annat glasfiber. I november 2019 fanns det bara en anläggning i hela landet som klarade av att återvinna materialet.

Finland är i jämförelse en liten spelare på vindkraftsmarknaden; i slutet av 2019 fanns det 754 kraftverk i hela landet.

Men visst, i Finland och på Fingrid tror man att vindkraften inom tio år kan vara lika viktig för den finländska elproduktionen som kärnkraften.

Så även här hos oss måste man fundera på vad ska man ta sig till med rotorbladen från gamla kraftverk. Avfallet är svårt att bränna och svårare att återanvända.

- Byggandet av större kraftverk tog fart i Finland kring 2012 och deras livslängd är mellan 25 och 30 år. Så under pågående årtionde rör det sig om bara enstaka kraftverk som rivs, säger Heidi Paalatie, operativ direktör på Finlands vindkraftsförening.

Men enligt uppgifter till nyhetssajten Svenska Yle planerar som bäst ett vindkraftsbolag att byta ut en hel del rotorblad i en vindpark i Finland.