Siemens Gamesa når målet om 100 procent förnybar energi

År 2002 öppnades Siemens fabrik för tillverkning av rotorblad i Ålborg, Danmark. Senare kommer företagets ingenjörer att tillverka där B75-bladet. Med en längd på 75 meter är det världens största glasfiberkomponent gjuten i ett stycke. Foto: Siemens Gamesa

Vindkraftjätten når nya globala mål snabbare än förväntat. Det är främst
företagen som måste driva den gröna övergången.  Siemens Gamesa kommer
också att vara en del av utvecklingen. 

Siemens Gamesa uppnår sitt 100-procents-mål, samtidigt som företaget ser fram
emot nya mål för att säkerställa en koldioxidneutral verksamhet fram till 2050.

- Det är viktigt för oss, för det är en del av vårt DNA som ett företag. Vi finns för
att främja förnybar energi och därför är det naturligt för oss att gå samma väg
som vi hjälper våra kunder att gå. Vi måste leda utvecklingen, säger Jonas Pagh
Jensen, EHS-specialist på Siemens Gamesa.

Företaget deltar också i det nya projektet Oyster, som undersöker möjligheterna
att ansluta ett havsbaserat vindkraftverk direkt till en elektrolysanläggning och
därmed kunna transportera grön vätgas till land.

Bakom projektet finns ett konsortium bestående av ITM Power, Ørsted, Siemens
Gamesa Renewable Energy och Element Energy. Gruppen har precis fått 5
miljoner euro för projektet från Europeiska kommissionens gemensamma
företag för bränsleceller och vätgas 2, FCH2-JU.