Siemens Gamesa tecknar ett långt australiskt service- och driftsavtal

Siemens Gamesa, en konkurrent till danska Vestas, har tilldelats ett 20-årigt service- och driftsavtal för en 135 megawatt (MW) Senvion vindkraftspark i Australien. Foto: Senvion

Den spansk-tyska vindkraftverkstillverkaren tilldelas ett 20-årigt underhållsavtal i vindkraftparken Senvion. Tidigare i år köpte Siemens Gamesa delar av tyska Senvion.

För att bättre kunna serva de australiska vindkraftsparkerna investerar företaget också i ett lager av Senvions reservdelar för att optimera tiden som används på serviceprojekten.

- Genom att utnyttja vår tioåriga expertis inom service av vindkraftverk från andra tillverkare och vårt nyligen förvärvade Senvions europeiska serviceföretag och immateriella rättigheter, är Siemens Gaemsa unikt placerad för servicekunder på alla marknader, säger Joris Mazille, chef för APAC i det spanska-tyska företaget, i ett uttalande.

Det spansk-tyska företaget slutförde i januari förvärvet av delar av tyska Senvion, som har drabbats hårt av den intensifierade konkurrensen på marknaden.

Bland annat köptes den europeiska serviceföretaget med 8,9 gigawatt (GW) och immateriella rättigheter för totalt 200 miljoner danska kronor.

Det spansk-tyska företaget har en global tjänsteportfölj på nära 72 gigawatt (GW) och har byggt landsturbiner med en kapacitet på mer än 8,4 gigawatt i APAC-området.