Infinergy och Greensolver i samarbete

Greensolver UK har tillsammans med Infinergy startat ett samriskföretag.

Parterna ska samarbeta kring tekniska frågor samt servicefrågor vid vindkraft- och solenergiprojekt.

Greensolver har en portfolio om 500 megawatt av förnybar energi i Storbritannien.