Eurowind tar sikte på Halltorp, Kalmar

Tolv vindkraftverk, är det tänkt att Eurowind Energy AB:s nya vindpark utanför Halltorp ska bestå av.

Företaget har skickat ut ett samrådsunderlag, skriver Barometern. Här är hela syftet att få igång en dialog mellan parterna, Eurowind, länsstyrelsen och kommunen inför den fortsatta projekteringen. Allmänheten får chansen att säga sitt under ytterligare ett samråd längre fram.

Projektet Vindkraftspark Gräsgärde omfattar tolv vindkraftverk på ett område cirka fem kilometer nordväst om Halltorp. Verken har en totalhöjd på 250 meter och en rotordiameter på 150 meter.

Områdena är klassade som särskilt lämpligt område för vindkraft, en del av Kalmar kommuns vindkraftplan, som antogs 2011.

Vindkraftparken beräknas kunna sättas i drift 2021 eller 2022.