Global Infrastructure Partners förvärvar Equis Energy

Global Infrastructure Partners har nyligen förvärvat Singapore-baserade Equis Energy för en köpeskilling om 41 miljarder kronor (5 miljarder dollar).

Equis portfolio omfattar mer än 180 förnybara energiprojekt med en kapacitet på 11 gigawatt.

Projekten sträcker sig från Australien, Japan, Indien, Indonesien, Filippinierna och Thailand.