Boralex och Infinergy tar sikte på Skottland

Tillsammans ska Boralex och Infinergy, som startat ett samriskföretag, utveckla landbaserade vindkraftsprojekt i Skottland på en samlad effekt om 325 megawatt.

Satsningen fördelar sig över tio olika projekt, mellan sex megawatt till 80 megawatt.

Infinergy investerar 71 miljoner kronor (7,43 miljoner euro) och Boralex 59 miljoner kronor (6,18 miljoner kronor).