Energiläget 2017

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2017. Energiläget är Energimyndighetens publikation och statistiksamling som ska ge en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget innehåller statistik och analyser om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader, liksom aktuell energi- och klimatpolitik. Statistiken sträcker sig i de flesta fall tillbaka till 1970, vilket gör det möjligt att följa Sveriges utveckling inom olika områden och sektorer över tid. Energiläget 2017 innehåller även ett avsnitt om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

Merparten av statistiken som presenteras i Energiläget 2017 baseras på Energimyndighetens energibalanser som sträcker sig till och med 2015. Annan övrig statistik, till exempel prisstatistik, redovisas till och med 2016.

Energiläget 2017 inkluderar även aktuella händelser på energiområdet fram till och med sommaren 2017.

Här kan du ladda ner rapporten.