Enel avyttrar förnybara projekt

Enel Green Power har avyttrat totalt 1,7 gigawatt av förnybara energiprojekt, inkluderat 700 megawatt vindkraft.

Dess italienska dotterbolag har avyttrar totalt 80 procent i tre solenergianläggningar samt fem olika vindkraftsprojekt till kanadensiska investeraren Caisse depot et placement du Québec (CDPQ) samt mexikanska CKD Infraestructura México (CKD IM).

Enel Green Power kommer att fortsätta driva de projekt som är installerade och i drift, samt färdigställa de projekt som är under byggnation (genom två nya dotterbolag).