Miljonsatsning på vindkraftstorn av trä

Energimyndigheten och industriföretag investerar 4,6 miljoner kronor i Göteborgsbolaget Modvions utveckling av 150 meter höga vindkraftstorn i trä, samt byggnationen av en 30 meter hög prototyp.

I samband med att vindkraften förväntas öka, förväntas även verken bli större och mer kraftfulla. Dock finns komplikationer, vägarna växer inte i samma utsträckning - traditionella torn över 100 meter höjd överskrider maxbredden för bred last inom EU, skriver Modvion, som har en lösning på detta.

– Vår patenterade konstruktion bygger på moduler av limträ. Det löser transportproblemet och gör att vi kan bygga torn som är 150 meter höga till 30 procents lägre kostnad. Därmed kan elproduktionen ökas tack vare högre vindhastigheter och större rotorblad, säger Otto Lundman, Modvion.

Energimyndigheten medfinansierar Modvions utvecklingsprojekt på totalt 4,6 miljoner kronor tillsammans med Moelven Töreboda, Pretec, Skellefteå kraft, Sika, Metsä Wood, RISE och Chalmers.

Projektet är ett första steg i kommersialiseringen och innehåller bland annat en prototyp på ett 30 meter högt torn. Prototypen kommer monteras på Chalmers testplattform utanför Hönö i Göteborg och ska stå färdig våren 2019.

– Efter prototypen kommer vi bygga ett 150 meter högt torn som ska stå klart år 2020. Det är en stor utmaning och ett ambitiöst projekt. Men vindkraften är vår främsta förnyelsebara energikälla och vi vill se till att den förblir konkurrenskraftig och kostnadseffektiv, säger Otto Lundman.

– Nya innovationer kommer att vara en nyckel i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och Europa. Dagens tornteknik i stål och betong är kostsam och energikrävande både i tillverkning, logistik och skrotning. Modvion har en spännande innovation som kan ha en mycket positiv påverkan på det globala energisystemet, säger Andreas Stubelius, Energimyndigheten.